Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2012

Irienna
23:23
Nie powinno się pielęgnować w sobie urazy, bo to tylko cofa człowieka w rozwoju, trzeba umieć przebaczać.
— Bridget Jones. W pogoni za rozumem
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viacytaty cytaty
Irienna
23:23
Pomyślałam, że jestem teraz wolny. Mogę sobie iść w prawo, mogę sobie iść w lewo, a jak mi się zechce, przez chwilę mogę nie iść nigdzie. Chyba mogę wszystko. Chyba mogę tak bardzo wszystko, że w rezultacie nie mogę nic.
— P. Czerwiński
Reposted fromMissTake MissTake viacytaty cytaty
Irienna
23:22
Reposted fromskatrix skatrix viazachlanny zachlanny
Irienna
23:19
Reposted fromzachlanny zachlanny
Irienna
23:18
dziewczynki niedokładnie czytają bajkę o Kopciuszku, ponieważ wierzą, że "spotkała księcia i żyli długo i szczęśliwie", a przecież na samym końcu jest "koniec bajki"
— ciekawy komentarz
Reposted fromssozs ssozs viacytaty cytaty
Irienna
23:18
- Choroba i rozpacz - powiedział Settembrini - są często także tylko formami rozwiązłości.
— Tomasz Mann, "Czarodziejska góra"
Reposted frommarysia marysia viacytaty cytaty
Irienna
23:17
Analiza jest dobra jako narzędzie uświadomienia i cywilizacji, dobra, o ile podważa głupie poglądy, rozprasza przyrodzone przesądy i podkopuje autorytet, dobra, innymi słowy, kiedy uwalnia, wysubtelnia, uczłowiecza i pozwala niewolnikom dojrzewać do wolności. Jest zła, bardzo zła, ponieważ paraliżuje działania, niezdolna do kształtowania życia, tłumi je już w zarodku.
— Tomasz Mann, "Czarodziejska góra"
Reposted frommarysia marysia viacytaty cytaty
Irienna
23:17
Wiecie czym w Sejmie odróżnić posła od osła?
Bo poseł w sejmie głos zabiera a osioł podnosi.
— Cezary Pazura
Reposted fromreksi0 reksi0 viacytaty cytaty
Irienna
23:16
Co mi się tak pić chce? Przecież wczoraj tyle wypiłem...
— Cezary Pazura
Reposted fromreksi0 reksi0 viacytaty cytaty
Irienna
23:16
zostaje nam ukradziona teraźniejszość, ponieważ nie żyjemy dzisiaj, bojąc się jutra, na podstawie źle przeżytego wczoraj.
— Litza
Reposted fromfallintotime fallintotime viacytaty cytaty
Irienna
23:16
Patrzył na mnie. Wpatrywał się jak w obrazek. Nie zrobił nic, po prostu patrzył. Czuł, że musiał mnie zobaczyć. Czuł się winny wszystkiemu co się stało. Ale przecież mógł mnie zatrzymać, wystarczyły dwa słowa. Stchórzył...
— fejsbuk <3
Reposted fromwonderLife wonderLife viacytaty cytaty
Irienna
23:16
Some people are born more than once in the same life.
Reposted fromhomononsensus homononsensus viacytaty cytaty
Irienna
23:15

w herbacie topię smutki...

Reposted fromwormstache wormstache viacytaty cytaty
Irienna
23:15
Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny.
— Ernest Hemingway
Reposted fromulik ulik viacytaty cytaty
Irienna
23:15
Nosisz przeszłość w sobie, ciągniesz ją za sobą na grubym, niezniszczalnym łańcuchu bez względu na to, jak daleko w przyszłość patrzysz. Przez długi czas możesz ją ignorować, ale nie możesz od niej uciec...
— Nora Roberts
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
Irienna
23:14

Na początku wyglądało na to, że wszystko idzie dobrze. Lecz choć starałem się zapomnieć, zostało we mnie coś nieokreślonego, jakby gruda stwardniałego powietrza. (...)

Śmierć nie jest przeciwieństwem życia, a jego częścią.

(...) Do tego czasu uważałem śmierć za niezależny byt, całkowicie odrębny od życia. Innymi słowy: "Śmierć z pewnością kiedyś nas czeka. Ale jednocześnie do tego czasu nie może nas dotknąć."

(...) Jednak noc śmierci Kizukiego stała się granicą, za którą już tak prosto pojmować śmierci (a zarazem życia). Śmierć nie jest przeciwieństwem życia, noszę ją w sobie od urodzenia i choćbym nie wiem jak się starał, nie uda mi się o tym zapomnieć, ponieważ śmierć, która zabrała siedemnastoletniego Kizukiego w majową noc, w tym samym momencie zabrała i mnie.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromkusiol kusiol viacytaty cytaty
Irienna
23:12
Szczęście jest prawdziwe, gdy się nim dzielimy.
— Into the wild
Reposted fromulotnosc ulotnosc viacytaty cytaty
Irienna
23:11
Chodzi o to, że wierzę w istnienie ręki, która nas prowadzi. Tylko że nie zawsze jest ona dla nas łagodna. Albo może nie wydawać się w danym momencie sprawiedliwa. Ale staram
się jej teraz ufać. Gdy mam kryzys, staram się po prostu... cholera, wydaje mi się, że należy jej zaufać. Bo pod koniec dnia, co można więcej zrobić? Możesz jedynie wybierać. Również
rozumować i planować. Reszta... jest w rękach kogoś innego. Tam, gdzie się znajdujemy, kogo znamy, co zdarza się osobom, które kochamy... nie mamy co do tego za wiele do
powiedzenia.
— J.R. Ward
Irienna
23:11
sukces to budzić się rano i cieszyć na to co musisz zrobić.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viacolagatji colagatji
Irienna
23:10
To wszystko, co stało się przez ten czas
  Jest w Tobie i we mnie, zostało w nas
— Kazik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl