Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2012

Irienna
23:33

„ Jeśli z czymś się borykasz, rozejrzyj się dookoła, a zobaczysz, że wszyscy ludzie z czymś się borykają i że dla nich jest to równie trudne, jak dla ciebie.”

- Nicholas Sparks
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacytaty cytaty
Irienna
23:32

„ Prawdziwa miłość oznacza,że zależy ci na szczęściu drugiego człowieka bardziej niż na własnym, bez względu na to, przed jak bolesnymi wyborami stajesz.”

- Nicholas Sparks
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacytaty cytaty
Irienna
23:32

„ Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.”

- Nicholas Sparks
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacytaty cytaty
Irienna
23:32

„ Czasem rzeczy najzwyklejsze - kiedy się je dzieli z właściwymi ludźmi - bywają niezwykłe".

- Nicholas Sparks
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacytaty cytaty
Irienna
23:32

„ Ludzie tak łatwo nie zmieniają upodobań. Lubią, co lubili, nawet jeśli nie rozumieją dlaczego.”

- Nicholas Sparks
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacytaty cytaty
Irienna
23:32

„ Życie, uświadomił sobie, bardzo przypomina piosenkę. Na początku jest tajemnica, na końcu - potwierdzenie, ale to w środku kryją się wszystkie emocje, dla których cała sprawa staje się warta zachodu.”

- Nicholas Sparks
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacytaty cytaty
Irienna
23:31

„- I co podpowiada ci twoje serce? - Nie wiem. - Może zbyt gorliwie starasz się je słyszeć.”

- Nicholas Sparks
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacytaty cytaty
Irienna
23:31

„Tak to właśnie bywa z marzeniami. (...) Gorąco czegoś pragniesz, jakimś cudem udaje ci się to osiągnąć, a potem nagle jest już po wszystkim. To tak jak z bieganiem... trenujesz i trenujesz dla paru minut na bieżni. Już pojąłem, że cała tajemnica polega na tym, by cenić sobie sam proces.”

- Nicholas Sparks
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacytaty cytaty
Irienna
23:31
Niektórzy to tak chodzą, jakby się sami nieśli pod pachą.
— Edward Stachura - Dziennik. Zeszyty podróżne 1
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
Irienna
23:30
niech moje biszkoptowe serce, owinięte ciasno folią będzie ciepłe!
— Muchy
Reposted fromchybakpisz chybakpisz viacytaty cytaty
Irienna
23:29
Pierwsze CV
Reposted frompzak pzak viaweregesu weregesu
Irienna
23:29
Reposted fromelsklin elsklin viaweregesu weregesu
Irienna
23:29
6193 6fdc
Reposted fromkittyschool kittyschool viaweregesu weregesu
23:28

What can you do with old bus.

Submitted by: ibumetiins
Posted at: 2012-08-09 20:09:18
See full post and comment: http://9gag.com/gag/5000682


Reposted from9gag 9gag viaweregesu weregesu
Irienna
23:28
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viaweregesu weregesu
Irienna
23:26
 
 
 

eccentricoddities:

Behind the scenes of Kill Bill: Vol. 1 (2003).

Irienna
23:25
Wszystko jest poezją, a najmniej poezją jest napisany wiersz; każdy jest poetą, a najmniej poetą jest poeta piszący wiersze
— Edward Stachura
Reposted fromserowyksiezyc serowyksiezyc viacytaty cytaty
Irienna
23:25
tak była zajęta poszukiwaniem sensu, że nie potrafiła odczuwać szczęścia
— Håkan Nesser
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty
Irienna
23:24
Ludzie nie znoszą, kiedy przyłapie się ich na draństwie. To typowe dla ludzkiej natury: nikt nie chce, by go przyłapano na gorącym uczynku. Wolą robić świństwa ukradkiem i maskować je wielkimi słowami. Bo rzecz w tym, że nie obawiają się czynić zła, tylko tego, że ktoś to zobaczy.
— Lili St. Crow - Zdrada
Reposted fromxfrd xfrd viacytaty cytaty
Irienna
23:24

Ludzie wszędzie są tacy sami, chciwi jak bestie, w małym mieście tylko gorzej im to wychodzi,  karm ich a będą żarli aż pękną.

— DOGVILLE
Reposted fromkartoNik kartoNik viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl