Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2012

Irienna
00:13
Pewien filozof powiedział:

“Wszystkie pozytywne uczucia można sprowadzić do miłości. Zaś wszystkie negatywne – do nienawiści.”

Oraz: „Nawet nienawiść – to miłość, która zeszła na złą drogę.”

Podsumowując: wszystko sprowadza się do miłości. Miłość to jedyna siła, najpotężniejsza na świecie.

I jeżeli chcesz zdobyć tę najsilniejszą z sił – musisz kochać. Im więcej ludzi będziesz kochać, tym będziesz silniejsza. Im więcej ludzi będzie kochać ciebie, tym będziesz silniejsza.

Różnych ludzi. Różnymi rodzajami miłości. Zwykłe „lubię cię” czy „chcę pogadać” też się liczy. Każdy szczery uśmiech. Każda wyciągnięta dłoń. Jest tak dużo szans na to, by stać się jeszcze silniejszą. Wszędzie wokół. Nie zmarnuj tego. Ucz się siły!
Reposted bytakashidelnochshadowstarstrzaleczku

September 29 2011

Irienna
21:44

Jeszcze niedawno

Układałam o wiośnie

Wiersze naiwne.

 

Już jesień rdzawo-złota

Przyszła nieubłaganie.

 

Złotymi liśćmi

Oddaje pokłon trawie

Jesienny podmuch.

 

Drży zieleń wciąż soczysta

Zimy czekając cierpliwie.

Tags: moje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl